High value, low effort customer service software

Met onze software geeft u uw klanten de ‘experience’ die ze wensen. Uw klanten doen zonder enige moeite zaken met u. En blijven dat doen!

Benefits

Eén software platform voor customer service agents èn online self service!

Solutions

ProcessRunner is de customer service software die ervoor zorgt dat klanten low effort zaken met u kunnen doen. Contacten worden snel en efficiënt afgehandeld, de processen die daarop volgen van begin tot eind ondersteund. En dat is van groot belang. Want u wilt klantverwachtingen waarmaken. Of liever nog: overtreffen. Elke keer weer. ProcessRunner zorgt er daarnaast voor dat uw flexibiliteit behouden blijft . Omdat in tijden waarin klantvragen voortdurend veranderen, u klantprocessen snel en eenvoudig moet kunnen aanpassen.

Cross-channel interaction center

Cross-channel interaction center

Het Cross-channel interaction center zorgt ervoor dat u uw klantcontacten eenvoudig kunt verzamelen en opvolgen. En of het nu in- of outbound verkeer betreft, uw klanten ervaren een uniforme customer service beleving. Uitgaande standaard boodschappen worden in ProcessRunner vastgelegd. Daarnaast kunt u op elk moment in de customer journey proactief met uw klanten communiceren, via welk kanaal dan ook.

Intelligent 360° Klantbeeld

Intelligent 360° Klantbeeld

In de ProcessRunner cockpit wordt een integraal klantbeeld opgebouwd. Het biedt medewerkers inzicht in alle klantcontacten en lopende klantprocessen, daarnaast is er ruimte voor slimmer alerts en verkoop- of servicesuggesties. De Smart Logging module zorgt ervoor dat klantcontacten automatisch en volledig vastgelegd worden. De geavanceerde adaptertechnologie garandeert een perfecte integratie met omliggende systemen. Klantspecifieke informatie wordt op eenvoudige wijze getoond; het klantbeeld is exact aan te passen aan de wensen van de business. Less is more is het credo.

Kennismanagement

Kennismanagement

De Knowledge Box van Morphis biedt klanten en medewerkers exact die kennis die zij nodig hebben. Dankzij slimme taaltechnologie vinden ervaren medewerkers snel hun weg en krijgen onervaren krachten de hulp die zij nodig hebben. Daarnaast zorgt diezelfde technologie ervoor dat inkomende klantcontacten bij het juiste team terechtkomen. De inhoud van bijvoorbeeld e-mails of gescande brieven wordt bepaald en het contact automatisch gerouteerd. Daarbij kunnen ook al antwoordsuggesties gedaan worden.

LEAN dialoog schermen

LEAN dialoog schermen

Een aanmelding verwerken of mutatie doorvoeren? Dan is het belangrijk dat uw medewerker of de klant op een perfecte manier door de vereiste dialoog geloodst wordt. In Process-Runner zijn de schermen dan ook zo ingericht dat in elke situatie exact de juiste informatie verzameld wordt en dat klantvragen in één keer juist en volledig afgehandeld kunnen worden. Business rules, validaties en kennistechnologie staan aan de basis hiervan. Het resultaat is een maximale ‘happy flow’.

Management dashboard

Management dashboard

Managers hebben in ProcessRunner altijd zicht op het totale klantcontactvolume. Ook is steeds transparantie wie, wat wanneer gedaan heeft. Op basis van deze gegevens worden rapportages samengesteld die inzicht bieden in workload, efficiency van klantprocessen en effectiviteit van de organisatie. Zodat u klantbeeld, dialoogschermen van processen continu ver kunt verbeteren.

Klantgerelateerde BPM

Klantgerelateerde BPM

Om klantprocessen van begin tot eind goed te kunnen managen, kent ProcessRunner een BPM-module. Aan de hand van workflows wordt precies vastgelegd wie, wat, wanneer gaat doen voor de klant. Lean Six Sigma speelt daarbij een belangrijke rol. Zo heeft u snel inzicht in de knelpunten binnen de processen, kunt u eenvoudig aanpassingen doorvoeren en in rap tempo een geoptimaliseerde klantoperatie bereiken. En dat met zo min mogelijk wachttijden en werkvoorraaden.

Business Rule Engine

Business Rule Engine

Om het verschil te kunnen maken in customer experience management, is het gebruik van business rules pure noodzaak. De Business Rule Engine van ProcessRunner biedt de mogelijkheid om in natuurlijke taal de gewenste business rules te definiëren en te onderhouden. Business rules zorgen ervoor dat in iedere situatie de juiste informatie wordt getoond of gevraagd. Op deze wijze blijven uw processen ‘lean’, uw medewerkers blij en uw klanten loyaal.