Loyaliteit neemt aantoonbaar toe

rapid-return

Korte terugverdientijd

Loyaliteit neemt aantoonbaar toe

De investering in ProcessRunner laat zich snel terugverdienen. Dankzij de intuïtieve schermen worden medewerkers beter ondersteund, kunnen zij hun taken gemakkelijker en sneller uitvoeren en is de trainingsbehoefte van nieuw personeel minimaal. De kans op fouten gaat daarnaast drastisch omlaag doordat ProcessRunner error proof is.
Sneller en efficiënter
Maar ProcessRunner biedt meer. Het systeem maakt inzichtelijk welk deel van het contactvolume u kunt vermijden en welke procespaden ongewenst zijn. Door hier vervolgens op te sturen, wordt de operatie snel efficiënter. Tot slot zorgt ProcessRunner ervoor dat de klantloyaliteit aantoonbaar toeneemt. Medewerkers kunnen in één keer de juiste klantenservice verlenen en dat vertaalt zich weer in een hogere klantwaarde.

  • Reductie AHT, ACW
  • Minimale trainingsbehoefte
  • Voorkoming werkvoorraden en wachttijden
  • Reductie procesuitval
  • Verhoging klantwaarde

Benefits